Volatile Kamille wild - Drogist Regentesse
Menu
Volatile Kamille wild

Volatile Kamille wild

Kamille wild

€ 25,90 € 23,31  Omschrijving

  Kamille wild 

  Bloemen van de wilde kamilleplant, afkomstig uit Marokko. 
  Geurmiddel.
  Ook goed voor de gevoelige huid.

  Samenstelling
  Kamille wild (ormenis multicaulis)
  Herkomst: Marokko

  Gebruik
  In verdamping een of enkele druppels (naar voorkeur)
  Lees voor gebruik altijd de bijsluiter. Hier vind je ook meer informatie over doseringen bij de diverse toepassingen.

  Waarschuwing
  Ontvlambare vloeistof en damp
  Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  Veroorzaakt huidirritatie.
  Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  Schadelijk bij inademing.
  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  Bij inslikken meteen een antificentrum of arts raadplegen.
  Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  Buiten bereik van kinderen houden.
  Contact met de ogen, huid of kleding vermijden.
  Na inslikken: de mond spoelen, GEEN braken opwekken. 
  Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.
  Voorkom lozing in het milieu.

  Fabrikant
  Volatile BV
  Industrieweg 3
  8131VZ Wijhe

  Volatile Kamille wild bestel je snel en veilig online bij Drogist Regentesse. Onze pakketjes worden altijd discreet verzonden.

  Specificaties

  Artikelnummer538092
  EAN nummer8715542002475
  inhoud 5 ml
  collectie Gezondheidsproducten
  Productsoort Etherische olie

  Shop meer