Volatile Kamille wild - Drogist Regentesse
Menu
Volatile Kamille wild

Volatile Kamille wild

Kamille wild (Anthemis mixta)

€ 14,95 € 13,46  Omschrijving

  Kamille wild (Anthemis mixta)

  Bloemen van de wilde kamilleplant, afkomstig uit Marokko. 
  Geurmiddel.
  Goed bij slapeloosheid en prikkelbaarheid. 
  Ook goed voor de gevoelige huid.

  Samenstelling
  Kamille wild (ormenis multicaulis)
  Herkomst: Marokko

  Gebruik
  In verdamping een of enkele druppels (naar voorkeur)
  Inhalatie via Aromainhaler (20-25 druppels) of Aroma Patch (1-4 druppels).

  Waarschuwing
  Ontvlambare vloeistof en damp
  Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  Veroorzaakt huidirritatie.
  Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  Schadelijk bij inademing.
  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  Bij inslikken meteen een antificentrum of arts raadplegen.
  Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  Buiten bereik van kinderen houden.
  Contact met de ogen, huid of kleding vermijden.
  Na inslikken: de mond spoelen, GEEN braken opwekken. 
  Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.
  Voorkom lozing in het milieu.

  Fabrikant
  Volatile BV
  Industrieweg 3
  8131VZ Wijhe

  Volatile Kamille wild bestel je snel en veilig online bij Drogist Regentesse. Onze pakketjes worden altijd discreet verzonden.

  Specificaties

  Artikelnummer538091
  EAN nummer8715542002468
  inhoud 2.5 ml
  collectie Gezondheidsproducten
  Productsoort Etherische olie

  Shop meer