Volatile Jeneverbes bes - Drogist Regentesse
Menu
Volatile Jeneverbes bes

Volatile Jeneverbes bes

Jeneverbes - Juniperus communis

€ 14,95 € 13,46  Omschrijving

  Bes van de jeneverbesstruik afkomstig uit de Balkanlanden.

  Pas op: niet gebruiken bij nier- of hartklachten.

  Samenstelling
  Jeneverbes essentiële olie (junipersu communis)
  Herkomst: Balkan

  Gebruik
  Ter verdamping, bij gebruik in basis/massageolie. Lees voor gebruik altijd de bijsluiter. Hier vind je ook meer informatie over doseringen bij de diverse toepassingen.

  Waarschuwing
  Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  Veroorzaakt huidirritatie.
  Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  Schadelijk bij inademing.
  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  Bij inslikken meteen een antificentrum of arts raadplegen.
  Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  Buiten bereik van kinderen houden.
  Contact met de ogen, huid of kleding vermijden.
  Na inslikken: de mond spoelen, GEEN braken opwekken. 
  Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.
  Voorkom lozing in het milieu.

  Fabrikant
  Volatile BV
  Industrieweg 3
  8131 VZ  Wijhe

  Volatile Jeneverbes bes bestel je snel en veilig online bij Drogist Regentesse. Onze pakketjes worden altijd discreet verzonden.

  Specificaties

  Artikelnummer538079
  EAN nummer8715542002345
  inhoud 10 ml
  collectie Gezondheidsproducten
  Productsoort Etherische olie

  Shop meer