Volatile Hyssop - Drogist Regentesse
Menu
Volatile Hyssop

Volatile Hyssop

Volatile Hysop

€ 17,50 € 15,75  Omschrijving

  Bladeren en bloeiende toppen van een struik afkomstig uit de Balkan. 

  Pas op: niet gebruiken bij hoge bloeddruk en epilepsie.

  Samenstelling
  Hyssopus officinalis (hysop)

  Gebruik
  In verdamping een of enkele druppels naar voorkeur.
  Lees voor gebruik altijd de bijsluiter. Hier vind je ook meer informatie over doseringen bij de diverse toepassingen.

  Waarschuwing
  Ontvlambare vloeistof en damp.
  Verwijderd houden van open vuur/vonken. Niet roken.
  Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  Bij inslikken meteen een antificentrum of arts raadplegen.
  De mond spoelen, GEEN braken opwekken.
  Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.
  Voorkom lozing in het milieu.
  Buiten bereik van kinderen houden.

  Fabrikant
  Volatile BV
  Industrieweg 3
  8131 VZ  Wijhe

  Volatile Hyssop bestel je snel en veilig online bij Drogist Regentesse. Onze pakketjes worden altijd discreet verzonden.

  Specificaties

  Artikelnummer538071
  EAN nummer8715542002253
  inhoud 5 ml
  collectie Gezondheidsproducten
  Productsoort Etherische olie

  Shop meer