HG X vlooien spray - Drogist Regentesse
Menu
HG X vlooien spray

HG X vlooien spray

HG X vlooien spray

€ 13,39 € 12,72  Omschrijving

  HG X vlooien spray - Biocide 12911N

  - 4 tot 6 weken werkzaam
  - vlekvrij

  Wettelijk gebruiksvoorschrift
  Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van vlooien in (woon)ruimten. Enkel pleksgewijs toepassen en direct contact met voedingsmiddelen voorkomen. Niet toepassen op huisdieren en planten. De gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik

  Werkzame stoffen
  Werkzame stoffen en gehalte:
  Permethrin 0,25%, Tetramethrin 0,05%

  Dosering/gebruik
  Het middel is bestemd voor bespuiting van kieren, naden en andere plaatsen waar vlooien zich schuilhouden. Niet toepassen op plaatsen waar voedsel wordt bereid en in apparaten voor de bereiding van voedsel.
  Niet toepassen op oppervlaktes (zoals harde vloeren of aanrechtbladen) die schoongemaakt worden met water dat (in)direct geloosd wordt op het oppervlaktewater, om in het water levende organismen te beschermen.

  Kruipende insecten (zoals honden- en kattenvlooien):
  Houd of richt het slangetje van de spuitdop op de te behandelen plaatsen en breng een hoeveelheid aan totdat deze plaatsen zichtbaar vochtig zijn. Behandel alle 
  schuilplaatsen achter en onder kasten, koelkasten, radiatoren en apparatuur. Voor de behandeling van (honden- en katten) vlooien en vlooienlarven de te behandelen plek eerst stofzuigen. Spuit dan op een afstand van ongeveer 20 cm zonder slangetje gelijkmatig over de te behandelen plek door met een zwaaiende beweging het oppervlak licht te bevochtigen. Nooit grote oppervlakken (wanden of vloeren) behandelen.
  Bij behandeling van objecten tegen vlooien zo mogelijk de bodem onder het object afdekken. Dit gebruikte afdekmateriaal afvoeren met het restafval.
  Het middel blijft 4 tot 6 weken na de bespuiting werkzaam. Voor een goede werking tegen de meeste insecten is een zekere werkingsduur gewenst. Daarom dient men bij het schoonmaken de behandelde plaatsen zoveel mogelijk over te slaan. Controle op het effect en indien nodig herhalen van de behandeling is geboden.

  Bijzondere gevaren
  H222- Zeer licht ontvlambare aerosol. 
  H410- Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  EUH208- Bevat permethrin. Kan een allergische
  reactie veroorzaken. 
  P102- Buiten het bereik van kinderen houden. 
  P210- Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211- Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
  P251- Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. 
  P410+P412- Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen
  aan temperaturen boven 50  °C/122  °F. 
  P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt
  voor gevaarlijk of bijzonder afval.

   

   

  HG X vlooien spray bestel je snel en veilig online bij Drogist Regentesse. Onze pakketjes worden altijd discreet verzonden.

  Specificaties

  Artikelnummer798776
  EAN nummer8711577062392
  inhoud 400 ml
  Productsoort Pesticiden

  Shop meer