HG X tegen zilvervisjes - Drogist Regentesse
Menu
HG X tegen zilvervisjes

HG X tegen zilvervisjes

HG X Spray tegen zilvervisjes

€ 15,89 € 15,10  Omschrijving

  HG X Spray tegen zilvervisjes - Biocide 13463N

  - 4 tot 6 weken werkzaam
  - vlekvrij

  Wettelijke gebruiksvoorschrift
  Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van zilvervisjes in (woon)ruimten. Enkel pleksgewijs toepassen en direct contact met voedingsmiddelen voorkomen. Niet toepassen op huisdieren en planten. De gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik.

  Werkzame stoffen
  permethrin 0,25% en tetramethrin 0,05%.

  Dosering/gebruik
  Goed schudden voor gebruik.
  Het middel is bestemd voor bespuiting van kieren, naden en andere
  plaatsen waar zilvervisjes zich schuilhouden. Niet toepassen op plaatsen
  waar voedsel wordt bereid en in apparaten voor de bereiding van voedsel.
  Niet toepassen op oppervlaktes (zoals harde vloeren of aanrechtbladen)
  die schoongemaakt worden met water dat (in)direct geloosd wordt op het
  oppervlaktewater, om in het water levende organismen te beschermen.
  Houd of richt het slangetje van de spuitdop op de te behandelen plaatsen
  en breng een hoeveelheid aan totdat deze plaatsen zichtbaar vochtig
  zijn. Behandel alle schuilplaatsen achter en onder kasten, koelkasten,
  radiatoren en apparatuur. Nooit grote oppervlakken (wanden of vloeren)
  behandelen.
  Het middel blijft 4 tot 6 weken na de bespuiting werkzaam. Voor een
  goede werking tegen zilvervisjes is een zekere werkingsduur gewenst.
  Daarom dient men bij het schoonmaken de behandelde plaatsen zoveel
  mogelijk over te slaan. Controle op het effect en indien nodig herhalen van
  de behandeling is geboden.

  Bijzondere gevaren
  H222- Zeer licht ontvlambareaerosol. 
  H410- Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  EUH208- Bevat permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. 
  P210- Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken,
  open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. 
  P211- Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
  P251- Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. 
  P410+P412-Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50  °C/122  °F. 
  P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval

  Veiligheidsaanbevelingen
  Ruimten waarin de behandeling heeft plaatsgevonden enige tijd grondig ventileren

  Overige waarschuwingen
  Ter voorkoming van roestvorming de bus op een droge plaats bewaren. Roestvorming kan de sterkte van de bus nadelig beïnvloeden. 
  Mocht de bus onverhoopt toch gaan roesten, dan wordt geadviseerd deze in te leveren bij een afvalverzamelpunt.

  HG X tegen zilvervisjes bestel je snel en veilig online bij Drogist Regentesse. Onze pakketjes worden altijd discreet verzonden.

  Specificaties

  Artikelnummer874757
  EAN nummer8711577110086
  inhoud 400 ml
  Productsoort Pesticiden

  Shop meer